A+ A A-

KONKATEDRA ŻYWIEC

Konkatedra to drugi kościół diecezji. Jest to druga siedziba Biskupa Diecezjalnego. Katedrą Diecezji Bielsko Żywieckiej jest Kościół Św. Mikołaja w Bielsku Białej. Kościół przy rynku w Żywcu został zbudowany w XV wieku.  Ciekawostka są kule atmatnie wmurowane na frontowej ścianie wieży. Są to kule armatnie wystrzelone z dział szwedzkich podczas oblężenia Żywca w czasach Potopu Szwedzkiego. Kościół najprawdopodobniej został wzniesiony między 1460 a 1470 rokiem. Jest w stylu gotyckim i stał się kościołem parafialnym. Dwukrotnie rozbudowany został w XVI wieku dzięki rodzinie Komorowskich, która była właścicielami Żywca.  W latach 1515 – 1542 pierwszym efektem rozbudowy było przedłużenie prezbiterium /część gdzie znajduje się ołtarz/ i nawy /część miedzy prezbiterium a przedsionkiem/  a także podwyższono kościół. W 1547 roku miało miejsce poświęcenie kościoła przez biskupa krakowskiego Erazma Ciołka otrzymując tytuł „Narodzenia Panny Maryi i Świętego Wawrzyńca męczennika”.  W latach 1582 – 1583 miała miejsce druga rozbudowa świątyni. Przedłużono wówczas nawę i zaczęto wznosić wieżę. W 1582 roku została zbudowana drewniana dzwonnica. W 1585 roku została podwyższona wieża, do której dobudowano górną część z cegły. W latach 1596 – 1610 od strony północnej dobudowana została kaplica pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwaną przez fundatorów i groby znajdujące się pod posadzką kaplicą Komorowskich. W latach 1711 – 1712 odbyła się gruntowna odbudowa świątyni spowodowana pożarem wywołanym przez uderzenie pioruna w wieżę kościoła. Spalił się wtedy szczyt wieży oraz zawalił się hełm ( zwieńczenie dachu o konstrukcji drewnianej zazwyczaj o ozdobnym kształcie) z Krzyżem, który zniszczył dach prezbiterium. W latach 1723 – 1724 została wzniesiona nowa murowana dzwonnica, która spaliła się w 1721 roku podczas pożaru miasta. W 1745 roku odbudowano wieżę kościoła. W 1776 roku wieża kościoła ponownie zostaje uszkodzona przez uderzenie pioruna. Jej odbudowa nastąpiła dopiero w 1821 roku. W 1929 roku przy południowej ścianie nawy głównej zbudowana została kaplica grobowa rodziny Habsburgów zwana również kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1992 roku papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus powołał do istnienia diecezję bielsko – żywiecką, a kościół pw. Najświętszej Maryi Panny został podniesiony do rangi konkatedry. Bulla Totus Tuus Poloniae populus jest to bulla papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 roku. Jej celem była reorganizacja podziału administracyjnego kościoła katolickiego w Polsce.

Powrót na górę