A+ A A-

KAPLICA KONFEDERATÓW NA GÓRZE JASIEŃ SUCHA BESKIDZKA

 

Co to jest konfederacja?

 

Jest to związek lub porozumienie różnych grup lub organizacji celem obrony określonego celu. Cechą konfederacji jest równouprawnienie członków bez względu na status, majętność, wpływy i wielkość.

 

Konfederacja barska był to związek szlachty polskiej utworzony w Barze na Podolu w roku 1768. Celem była obrona niepodległości Rzeczpospolitej oraz obrona  przed zrównaniem praw innowierców /kalwinistów, luteranów z protestanckich Prus oraz prawosławnych z Rosji/ narzuconych przez imperium rosyjskie królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.

 

Właściwie chodziło o ograniczenie przywilejów szlachty czyli demokracji szlacheckiej. Demokracja szlachecka były to wolna elekcja, sejmy i sejmiki szlacheckie, senat i przywileje szlacheckie. Problemem było wywołanie ogólnonarodowego ruchu wojskowego do walki przeciwko wojskom rosyjskim. Poza szlachtą nikt nie chciał się w powyższy problem angażować.  Znając zaciętość Polaków do obrony wiary postanowiono wykorzystać tylko i wyłącznie wątek walki w obronie wiary co widać w Akcie Założenia Konfederacji Barskiej.  Założono także Tajny Zakon Rycerzy Św. Krzyża i pod sztandarami „Jezus-Maryja” z ryngrafami maryjnymi gdzie tarczą była Maryja, ruszono do walki. Podczas trwania walk odbyło się ponad 500 bitew, potyczek i walk zbrojnych.

 

 Jedna z takich potyczek odbyła się w roku 1771 na górze Jasień w Suchej Beskidzkiej. Stoczyli ja konfederaci Barscy z wojskami rosyjskimi generała Suworowa. Zginęło w niej około 200 Rycerzy Maryi. Kaplice postawili ocaleli konfederaci na pamiątkę odbytego starcia. Obok kaplicy znajdują się symboliczne mogiły żołnierzy, którzy zginęli w potyczce.

 

Konfederaci barscy zostali pokonani przez regularne wojska armii rosyjskiej. Straty w ludziach były olbrzymie. Najgorsze były represje wobec walczących. Na sybir wysłano około  14 tysięcy walczących. Drugie tyle wcielono do armii rosyjskiej. Szlachta zachowała swoje przywileje w wyniku układów politycznych. Innowiercy zostali zrównani w prawach ze szlachtą polską.  Cała konfederacja pozostała jako wielki mit narodowy gdzie walczący są przedstawiani jako Rycerze Maryi walczący w obronie wiary i wolności. I znowu ktoś pchnął naród do walki. Naród niedozbrojony, nie obyty w walce z regularną, wyćwiczoną i zaprawioną w bojach armią rosyjską. Dumni ze zwycięskich małych potyczek i dumni z wielkich porażek gdzie każda wielka porażka była wielkim zwycięstwem, w roku 1772 - rok po bitwie na Górze Jasień, nastąpił pierwszy rozbiór Polski. 

 

Powrót na górę