A+ A A-

BYSTRA HERB, HERB BYSTREJ k WIEPRZA

Herb wsi bystra przedstawia prawdopodobnie dwa skrzyżowane buraki lub dwie skrzyżowane rzepy lub kwaczki czyli brukiew. Kiedyś hodowana na każdym zagonie z ziemniakami. Obecnie zupełnie zanikłe warzywo. Budka twierdzi, że sa dwie skrzyzowane marchewki. Może jest to zupełnie coś innego. Na innej pieczęci są nożyce rozwarte. Obie pieczecie występują według Budki w jednym czasie - co jest bardzo małoprawdopodobne. Mozna śmiało przyjąć, że Budka mylnie pieczęcie dwóch wsi: Bystrej koło Wieprza i Bystrej Wilkowickiej. Wymaga to dalszych dociekań historycznych. Proponowany herb wykonany przez portal zwiedzajbeskidy.pl  jest oparty na wzorze jednej z historycznych pieczęci wsi Bystrej i jest tylko propozycją  jej herbowego znaku graficznego.

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę

W MIEJSCOWOŚCI BYSTRA k. WIEPRZA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia