A+ A A-

JUSZCZYNA HERB, HERB JUSZCZYNY

Herb wsi Juszczyna został opracowany przez portal zwiedzajbeskidy.pl jako propozycja herbowego znaku graficznego na podstawie odcisku pieczęci używanej w przeszłości. Jest to tylko propozycja herbowego znaku graficznego celem promocji wsi. Nie wiadomo dlaczego Pan Budka, który opracowywał pieczęcie w 1938 roku widzi w pieczęci dwa strusie pióra. Dlaczego akurat strusie pióra? Być może zapozyczono je z innych herbów np. rycerskich. Być może wynikło to tylko z oszczędności pracy rytowników podczas tworzenia pieczęci. Można mieć zastrzeżenia co do samej formy graficznej piór oraz oczywiście tła. 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę

W MIEJSCOWOŚCI JUSZCZYNA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia