A+ A A-

KOCIERZ MOSZCZANICKI HERB, HERB KOCIERZA MOSZCZANICKIEGO

Herb wsi Kocierz Moszczanicki został opracowany przez portal zwiedzajbeskidy.pl jako propozycja herbowego znaku graficznego opartego na podstawie odcisku pieczęci używanej w przeszłości. Oczywiście można mieć inna koncepcje przedstawienia pająka, ilości odnóży, kształtu sieci lub koloru tła. Jest to tylko propozycja herbowego znaku graficznego dla tej wsi.

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę