A+ A A-

KOCIERZ RYCHWAŁDZKI HERB, HERB KOCIERZA RYCHWAŁDZKIEGO

Herb wsi Kocierz Rychwałdki został opracowany przez portal zwiedzajbeskidy.pl jako propozycja herbowego znaku graficznego opartego na podstawie odcisku pieczęci używanej w przeszłości. Oczywiście można mieć inną koncepcję przedstawienia drzewa z wbitą siekierą i oczywiście inną propozycję tła. Ale nadal cały znak dostępny na portalu jest tylko propozycją do dyskusji na temat formy graficznej znaku herbowego wsi Kocierz Rychwałdki.

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę