A+ A A-

KORBIELÓW HERB, HERB KORBIELOWA

Herb wsi Korbielów został narysowany w oparciu o wzór starych pieczęci używanych na przestrzeni dziejów. Jest to tylko propozycja do dalszej dyskusji na temat powstania takiego znaku herbowego.

 

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę