A+ A A-

KRZYŻÓWKI HERB, HERB KRZYŻÓWEK

Herb wsi Krzyżówki okazał się jednym z najtrudniejszych do zdobycia. Ostatecznie został opracowany przez portal zwiedzajbeskidy.pl jako wzór lub baza do dalszych rozważań na ten temat. Szukaliśmy wszędzie. Ci co powinni na ten temat z urzędu coś wiedzieć to odsyłali nas od drzwi do drzwi. Niby jest. Niby ktoś ma. Kiedyś prawdopodobnie był. A tak do końca nikt nie udzielił nam wystarczającej odpowiedzi. Pozdrawiamy tych, co posyłali nas na piętro i tych z piętra co posyłali nas na parter. Po rozmowach ze starymi ludźmi okazało się, że dawniej miejscowi chodzili  na Krzyżówki z owcami do tryka. /Tryk to dorodny baran rozpłodowy/. Tam krzyżowało się owce aby wzmocnić plenność stada. Na krzyżówce zaś dbano o to aby mieć cytuje „…barany ze świata..”. Dzięki temu stada były genetycznie silne i nie ulegały wyrodzeniu. Oczywiście przysługa była płatna i dawała korzyść miejscowym gospodarzom.  Zastanawialiśmy się jak to przedstawić. Powstał znak graficzny z dwoma owcami. Może jest inne podanie tłumaczące nazwę wsi. Wręcz  na pewno. Może jest inna interpretacja. Ale mamy wzór do dyskusji nad herbem wsi Krzyżówki. 

ABY BYŁA JASNOŚĆ:

Herb wsi Krzyżówki został zaprojektowany przez portal zwiedzajbeskidy.pl jako propozycja do dalszych rozważań nad tym tematem. Jest rodzajem iskry - bazy, aby wywołać temat. Spowodowane jest to brakiem pieczęci z tej wsi z zamierzchłych czasów. Być może taka pieczęć a raczej jej odcisk istnieje. Chętnie pozyskalibyśmy takie informacje. Wykonamy wtedy odpowiedni znak graficzny.

mgr inż. Bogdan Martyniak 

Powrót na górę