A+ A A-

KUKÓW HERB, HERB KUKOWA

Herb wsi kuków skopiowalismy z Wikipedii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuk%C3%B3w_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29

Został on wykonany na bazie starych pieczęci używanych w przeszłości.

W publikacji Włodzimierza Budki z 1938 roku można te pieczęcie zobaczyć. 

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę