A+ A A-

LEŚNA HERB, HERB LEŚNEJ

Herb wsi Leśna przedstawia górala na wypasie owiec lub jak sugeruje odrys pieczęci  Pana Czulaka przedstawia pastucha na wypasie świń. Wedle danych historycznych to drugie jest bardziej prawdopodobne. Były to tereny gdzie wypasano świnie.

W sołectwie Lesna uzywana jest pieczęć ozdobna prezentowana obok na rysunku. Obok postaci jest pies. Pieczęć została nam przekazana przez Gminę Lipowa.

Odcisk pieczęci po lewej pochodzi z publikacji Mieczysława Czulaka "Pieczęcie regionu Żywiecczyzny" wydej Kęty 1998, nakładem własnym autora.

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę