A+ A A-

MUTNE HERB,HERB MUTNEGO

Herb wsi Mutne został opracowany na podstawie pieczęci z artykułu Włodzimierza Budki z 1938 roku. Jest tylko propozycja portalu zwiedzajbeskidy.pl do dalszego rozważania w tym temacie.

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę