A+ A A-

LIPOWA HERB, HERB LIPOWEJ

Herb wsi Lipowa /nie mylić z herbem Gminy Lipowa/ został narysowany w oparciu o wzór starych pieczęci używanych na przestrzeni dziejów. Jest to tylko propozycja do dalszej dyskusji na temat powstania takiego znaku herbowego. Obecnie w Gminie Lipowa używa się ozdobnej pieczęci sołectwa Lipowa o podobnym wizerunku.

Herb Sołectwa Lipowa na pieczęci w Gminie Lipowa.

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę