A+ A A-

ŁODYGOWICE HERB, HERB ŁODYGOWIC

Herb wsi Łodygowice został tu pokazany jako fragment głównego herbu Gminy Łodygowice. Herb gminy zawiera oznaczenia graficzne czterech wsi należących do tej gminy. W sposób bardzo wymowny pokazuje jak cztery wioski tworzą razem administracyjna jedność. Ponieważ są kapitalnie opracowane zarówno pod względem graficznym,  sugestywnym i scalonym z historią regionu to wyodrębniliśmy te znaki z herbu gminy i przyporządkowali poszczególnym wsiom. Aż dziwi, że poszczególne wsie nie używają tych znaków do swojej promocji.  Znak Łodygowic pochodzi od kasztelu łodygowickiego przedstawionego w postaci uproszczonej grafiki. W dawnych czasach rysunek znaku wsi przedstawiał się inaczej co widać na załączonej pieczęci.

/herb Gminy Łodygowice/

 

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

 

Powrót na górę