A+ A A-

MILÓWKA HERB, HERB MILÓWKI

Herb wsi Milówka został stworzony na wzór odcisku pieczęci. Przedstawia ona serce leżące na strzałach lub strzały leżące na sercu. A może to serce jest przebite strzałami. Czasami jest to przedmiotem sporu osób dyskutujących na temat tego herbu. Herb wsi Milówka jest jednoczśnie herbem Gminy Milówka. Może radni Rady Gminy Milówka pokusza sie o zmiane herbu zgodnie z zasadami heraldycznymi  i podobnie jak Węgierska Górka wprowadza nowy herb. Włodzimierz Budka w artykule z roku 1938 opisuje herb Milówki tak:

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę