A+ A A-

OKRAJNIK HERB, HERB OKRAJNIKA

Herb wsi Okrajnik  został stworzony na podstawie odcisku pieczęci używanej w przeszłości. Odcisk picze ci pochodzi z artykułu Włodzimierza Budki „Pieczęcie Powiatu Żywieckiego” z 1938 roku.   Przedstawia trzy szable szerokie, proste. Rodzaj broni nie spotykany w wojsku polskim. Zniekształcenia są wynikiem niedoskonałości podczas tworzenia stempla pieczęci. Można się sprzeczć co do kształtu samych szabel, kierunku ułożenia ich ostrzy czy koloru tła. Istotą sa tu trzy szable. 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę