A+ A A-

PEWEL MAŁA HERB, HERB PEWLI MAŁEJ

Herb wsi Pewel Mała przedstawia dwie skrzyżowane kotwice. Skąd taki herb się wziął.  

Skąd w herbie wsi Pewel Mała znalazły się dwie kotwice?

Według  naszego dotychczasowego badania tematu.  można wysunąć przypuszczenie, właściwie to pewność,  że na terenie rozlewiska pomiędzy mostami w Pewli Małej była przystań gdzie składowano tramy /tratwy z kłodami drewna/. Po dokładnym zbadaniu całości rzeki Koszarawy jest to jedyne miejsce gdzie można było dwa razy do roku  wyhamować spławiane rzeką bale drewna długości do 25 metrów. Wychwytywano je na rozlewisku i składano w tratwy. Z tego miejsca też wysyłano rzeką drewno z lasu Kiełbasów. Tratwa dostawała glejt na przewóz z pieczęcią. Nawet specjaliści historycy nie potrafią określić jaki to był dokument. Gdyż zachowane archiwa znajdują się poza terenem Polski , na Ukrainie.

Przedstawiony herb jest propozycją portalu zwiedzajbeskidy.pl. Nie jest zatwierdzony przez Radę Gminy Świnna. Opracowany został na bazie wzoru pieczęci z artykułu Włodzimierza Budki z 1938 roku.

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę

W MIEJSCOWOŚCI PEWEL MAŁA

NIEZNANA HISTORIA ŻELAZNEGO KRZYŻA PEWEL MAŁA
LEŚNA MADONNA KAPLICA W KIEŁBASOWIE PEWEL MAŁA