A+ A A-

PEWEL ŚLEMIEŃSKA HERB, HERB PEWLI ŚLEMIEŃSKIEJ

Herb wsi Pewel Ślemieńska pochodzi od znaku pieczęci używanej w dawnych czasach.

Dlaczego w pieczęci jest ręka z piórem tego nie potrafimy wyjasnić. Nie istnieją żadne przesłanki ani domniemania w tym temacie. W artykule Włodzimierza Budki z 1938 roku jest pokazana pieczęć wsi Pewel Ślemieńska. Herb jest wizją graficzną jaką żeśmy stworzyli na podstawie tej pieczęci stosując clipart. Można sie sprzeczać, co do samej grafiki jak i co do zastosowanego tła.   

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę

W MIEJSCOWOŚCI PEWEL ŚLEMIEŃSKA

RANCHO ADAMA PEWEL ŚLEMIEŃSKA