A+ A A-

PIETRZYKOWICE HERB, HERB PIETRZYKOWIC

Herb wsi Pietrzykowice został tu pokazany jako fragment głównego herbu Gminy Łodygowice. Herb gminy zawiera oznaczenia graficzne czterech wsi należących do tej gminy. W sposób bardzo wymowny pokazuje jak cztery wioski tworzą razem administracyjną jedność. Ponieważ są kapitalnie opracowane, zarówno pod względem graficznym,  sugestywnym i scalonym z historią regionu to wyodrębniliśmy te znaki z herbu gminy i przyporządkowali poszczególnym wsiom. Aż dziwi, że poszczególne wsie nie używają tych znaków do swojej promocji.  Znak Pietrzykowic pochodzi z pieczęci używanych w zamierzchłych czasach.

/Herb Gminy Łodygowice/

Zastanawiajaca jest niekonsekwencja grafika. Klucze w pieczęciach są odwrotnie ułożone niż w herbie gminy. Budka w swojej publikacji podkreśla "...piórami skierowane ku górze...". Skoro już korzystano z pieczęci to dlaczego odwrócono grafiki?

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

 

Powrót na górę