A+ A A-

PRZYBORÓW HERB, HERB PRZYBOROWA

Herb wsi Przyborów funkcjonuje już w przestrzeni publicznej od bardzo dawna. Jego wzór oparty jest na starych pieczęciach z dawnej historii wsi. Wprawdzie z biegiem czasu zatarły się już kolory na tablicy przy wjeździe do tej miejscowości, to nadal ten herb zachwyca i intryguje turystów przyjeżdżających do Przyborowa.

 

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę