A+ A A-

SIENNA HERB, HERB SIENNEJ

Funkcjonujący odcisk pieczęci ozdobnej sołectwa Sienna otrzymaliśmy z Gminy Lipowa. Na pieczęci postać trzymie ptaka a na starych odciskach pieczęci postać ma w ręce trąbkę lub fujarkę. To jest taka rażąca nieścisłość. Albo trzymamy sie wzoru albo tworzymy własny wzór.

Odrys pieczęci wsi Sienna pochodzi z publikacji Pana Mieczysława Czulaka "Pieczęcie regionu Żywieccyzny" Kety 1998 wyadana własnym nakładem autora

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę