A+ A A-

SOPOTNIA MAŁA HERB, HERB SOPOTNI MAŁEJ

Herb wsi Sopotnia Mała został stworzony przez portal zwiedzajbeskidy.pl. Oparto go na bazie odcisku starej pieczęci używanej w zamierzchłych czasach. Przedstawia kniejówkę , róg lub sygnałówkę. To różne nazwy trąbek myśliwskich do podawania sygnałów podczas polowania. Było to rozpoczęcie polowania, zwoływanie myśliwych czy oznajmienie końca polowania.  

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę