A+ A A-

SOPOTNIA WIELKA HERB, HERB SOPOTNI WIELKIEJ

Herb wsi Sopotnia Wielka został stworzony przez portal zwiedzajbeskidy.pl. Oparto go na bazie odcisku starej pieczęci używanej w zamierzchłych czasach. Pieczęć przedstawia prawdopodobnie lwa. Herb jest stworzony na bazie clipartu. /clipart – bardzo potocznie - rysunek ogólnie dostępny w bazie internetowej. Jest luźna interpretacja pieczęci i jest tylko wzorem lub baza do dalszego opracowania znaku herbowego miejscowości Sopotnia Wielka.  

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę