A+ A A-

SÓL HERB, HERB SOLI

Herb wsi Sól został skopiowany z Wikipedii. Jego wzór oparty jest na odcisku starej pieczęci używanej w czasach gdy wieś była gminą /okres kiedy każda wieś była indywidualną gminą/. Herb bardzo ładnie odwzorowany zarówno graficznie jak i kolorystycznie.   

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę

W MIEJSCOWOŚCI SÓL

ŹRÓDŁA SOLANKOWE SÓL
SZLAK PAPIESKO - LORETAŃSKI SÓL
Z PANWI SOLNYCH ZROBILI DRZWI DO BABIŃCA ŻYWIEC