A+ A A-

UJSOŁY HERB, HERB UJSÓŁ

Herb wsi Ujsoły jest oparty na wzorach odcisków starych pieczęci. Nawiązuje do tradycji eksplatacji terenów leśnych, gdzie odbywała się ścinka drzewa na szeroka skalę. Jednocześnie jest to czas ciężkiej ręcznej pracy bez stosowania mechanizacji. Wyrąb drzewa jest wpleciony w historię całego regionu.

 

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę

W MIEJSCOWOŚCI UJSOŁY

SZKLANY KIELICH Z HUTY SZKŁA W ZŁATNEJ W KOŚCIELE W UJSOŁACH