A+ A A-

ZARZECZE HERB, HERB ZARZECZA

Herb wsi Zarzecze został tu pokazany jako fragment głównego herbu Gminy Łodygowice. Herb gminy zawiera znaki graficzne czterech wsi należących do tej gminy. W sposób bardzo wymowny pokazuje jak cztery wioski tworzą razem administracyjna jedność. Ponieważ są kapitalnie opracowane zarówno pod względem graficznym,  sugestywnym i scalonym z tożsamością tego regionu to wyodrębniliśmy te znaki z herbu gminy i przyporządkowali poszczególnym wsiom. Bardzo nas dziwi, że poszczególne wsie nie używają tych herbów jako znaków do swojej promocji.  Znak Zarzecza jest dziełem grafika opracowującego herb Gminy Łodygowice. W dawnych czasach było inaczej. Na pieczęci wsi Zarzecze są trzy trzciny pałkowe wraz lisicami. Jeden z administratorów rozpędził się i nawet utworzył taką grafikę. Jednak herb z łodzią jest fantastyczny i oddaje seno atrakcji tej miejscowości.

/herb Gminy Łodygowice/

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę