A+ A A-

ZŁATNA HERB, HERB ZŁATNEJ

Znak graficzny herbu wsi Złatna został opracowany przez portal zwiedzajbeskidy.pl jako propozycja do dalszych rozważań na tematem znaku graficznego wsi. Nawiązuje on do historii tej miejscowości. Nazwa Złatna pochodzi od nazwy potoku, który obecnie nazywa się Bystra a dawniej nazywał się Złotna. Stara nazwa potoku pochodzi od okruszków złota, tak zwanego aluwialnego /naniesionego przez rzekę/, które tu kiedyś znaleziono. Rysunek herbu jest tylko propozycją do dalszego rozważania nad powstaniem graficznego znaku miejscowości Złatna. 

Powrót na górę

W MIEJSCOWOŚCI ZŁATNA

ŹRÓDŁO SIARKOWE  ZŁATNA
SZKLANY KIELICH Z HUTY SZKŁA W ZŁATNEJ W KOŚCIELE W UJSOŁACH
HUTA SZKŁA ZŁATNA