A+ A A-

ŻABNICA HERB, HERB ŻABNICY

Obecnie funkcjonujący herb Sołectwa Żabnicy na podstawie którego stworzono herb aby pasował do jednolitego wzoru pozostałych rysunków.

Herb wsi ŻABNICA w dwóch wersjach został oparty na wzorach starych pieczęci. Wzór dzielony z czapką i lilią jest prawdopodobnie oparty na błędzie Pana Władysława Budki /zresztą nie pierwszym/. Prawdopodobnie , co obecnie sprawdzamy, wzór odcisku nie był dzielony. Była to cała lilia a plama jest, tylko i wyłącznie uszkodzeniem stempla pieczęci. Próba siłowego nazwania zatartej połowy fragmentem czapki jest według naszej wiedzy /bardzo ułomnej w tym temacie/ zupełną fantazją interpretatorów tego znaku. Dało się to odczuć we wzorach propozycji nowego herbu Gminy Węgierska Górka. Prawdopodobnie dlatego w końcowym rezultacie zrezygnowano z umieszczenie tego znaku w herbie. Może za rok, może za dwa dorwiemy się gdzieś do wyraźniejszej pieczęci z tego okresu. Ciekawostką jest późniejsza zmiana rysunku pieczęci na żabę. Najczęściej działo się tak dlatego, gdy nie potrafiono odczytać znaczenia rysunku pieczęci. 

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego" „Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938 Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę