A+ A A-

RYCHWAŁDEK HERB, HERB RUCHWAŁDKU

Herb wsi Rychwałdek jest kopią herbu jaka kiedyś była na tablicy przy wjeździe do tej miejscowości. Opracowano ja na podstawie odcisku starych pieczęci. Nie dojdziemy już do tego dlaczego w herbie jest gęś. Dawniej w każdym placu były ogromne stada gęsi. A siłę uszczypnięcia przez gąsiora do dziś pamiętają niektórzy starzy ludzie. 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę