A+ A A-

SOBLÓWKA HERB, HERB SOBLÓWKI

Wieś Soblówka to praktycznie jest zlepek administracyjnie scalonych 12 przysiółków. Każdy z tych przysiółków ma swój początek i oczywiście swoja odrębną historię. Szukając pieczęci w opracowaniach Włodzimierza Budki z 1938 roku nie znajdziemy odcisku z symbolem wsi. Prezentowany znak herbowy został stworzony przez portal zwiedzajbeskidy.pl jako propozycja lub materiał wyjściowy do opracowania takiego znaku graficznego. Został podzielony na dwie części co świadczy o złożoności i różnorodności historii powstania wsi. Zerwane kajdany nawiązują do osadnictwa przestępców skazanych na banicję. W drugim polu jest przyrząd do mierzenia średnicy drzewa zwany klupą. Symbolizuje kolonistów, specjalistów leśnych , których sprowadzono i osiedlono na tym terenie. Prezentowany znak graficzny jest bazą do dalszej dyskusji lub do zmiany całej koncepcji znaku  herbowego wsi Soblówka.

Powrót na górę