A+ A A-

STRYSZAWA HERB, HERB STRYSZAWY

Herb wsi Stryszawa zawiera dwa wydawałoby się tasaki, maczety, noże bojowe. Włodzimierz budka pisze: „…dwa zakrzywione noże..”. A zgodnie z UCHWAŁĄ Nr VI/26/2007 RADY GMINY STRYSZAWAz dnia : 29 marca 20007 roku w paragrafie 2 pisze „…W polu czerwonym,  dwa tasaki-nacinacze do tzw. spadowania kory drzew żywicznych o ostrzach srebrnych i rękojeściach złotych…”. Jest to fragment herbu Gminy Stryszawa, który rozszerzony graficznie oparty jest na starych pieczęciach używanych dawniej w tej wsi.

 

http://www.sp2.stryszawa.iap.pl/zdziejowregionu.htm

 

Ale można tez znaleźć ciekawa interpretacje wpajaną młodym uczniom w Stryszawie o tradycjach zbójnickich. To nas przekonuje, że należy o herbach pisać. Szukać ich genezy aby inni nie pisali takich dziwnych wywodów. Prezentowany herb wsi Stryszawa został oparty na głównym herbie wsi Gminy Stryszawa i został skopiowany i  dostosowany z Wikipedii.

 

 

Rysunki pochodzą: Artykuł Włodzimierz Budka "Pieczęcie wiejskie Powiatu Żywieckiego"

„Gronie” Kwartalnik poświęcony sprawom Żywiecczyzny. Rocznik I 1938 – Żywiec 1938

Reprint - Żywiec 2008 Nakładem: Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Towarzystwo Naukowe Żywieckie

Powrót na górę