A+ A A-

KROWA MIAŁA ZŁOTE ROGI

Co dla Polaka na przestrzeni dziejów było najdroższe, najważniejsze, a przynajmniej wywierało największy wpływ na życie rodziny?  Analizując poszczególne okresy historyczne, najważniejsze było posiadanie ……..krowy. Jakiekolwiek były dzieje kraju, dla bogatych najważniejsze było posiadanie dużych stad tych zwierząt a dla biednych krowa była nieosiągalnym marzeniem, które pozwoliłoby im żyć bez głodu. Biednym krowa zawsze zapewniała w domu  ciepło /dawniej zwierzęta trzymano w pomieszczeniach obok izb. A jeśli nie to parobkowie spali w szopach gdzie trzymano krowy aby nikt ich nie ukradł  i zapewniały ciepło. Krowa dawała pożywne mleko, nieraz jako jedyne wyżywienie rodziny. Z mleka  można było robić masło i sery a te następnie sprzedawać. Pozostawała jeszcze maślanka i serwatka , które nadal stanowiły dobre jedzenie. Raz do roku krowa dawała cielaka lub cieliczkę – to dawało mięso lub po sprzedaniu duże pieniądze.  Krowa była kapitałem i to bardzo dużym./Wiele małżeństw zostało zawartych tylko dlatego, że panna młoda wnosiła w posagu krowę/. W razie konieczności krowę można było dać w zastaw. Była też majątkiem. Gdy nadchodziło nieszczęście dawała natychmiastowy duży kapitał.  Stanowiła siłę pociągową. Łatwo dawała się zaprząc do wozu lub do pługa co pozwalało na wykonanie podstawowych ciężkich  prac polowych. Dawała darmowy  nawóz, którym nawożono pola. Wartość krowy  nigdy się nie dewaluowała – zawsze było to kilkaset kilogramów mięsa do zjedzenia lub do sprzedania.  Często była ostatecznością w ciężkich czasach. Po zabiciu zapewniała mięso na bardzo długi czas. Bogatym właścicielom krowy zapewniały stabilność finansowa. Był to czysty  kapitał, który chadzał sobie po pastwisku sam się karmił i sam się rozmnażał  powiększając bogactwo właściciela. W dobrych czasach był doskonałym zabezpieczeniem każdej transakcji finansowej i świadczył o zamożności i wypłacalności. W złych i trudnych czasach szybko bogacił właściciela gdyż żywność drożała, a mięso było zawsze w cenie. Krowy pozwalała przetrwać ludziom zarówno w miastach jak i na wsiach. Przez wymianę towarową miasto otrzymywało jedzenie a wieś potrzebne artykuły przemysłowe lub produkty niezbędne do wytwarzania jedzenia. Warto zaznaczyć że na wszystkich obrzeżach miast mieszkańcy hodowali krowy i drobny inwentarz. Gdyby teraz powstał jakikolwiek  chaos światowy, krach finansowy , wojna , lub kataklizm to posiadanie krowy było by największym majątkiem. Szczególnie gdy używa się „pieniądza plastikowego” /Karty kredytowej/.Wyobraźmy sobie, że przez najbliższy rok nie będziemy mieli pieniędzy bo bank został zamknięty i nie będziemy mieli pracy bo przestały działać wszystkie fabryki. Musimy przetrwać a wręcz przeegzystować. W dawnych czasach przetrwanie było codziennym życiem. A egzystowanie codziennością pokoleń. Takie sytuacje już były i to całkiem niedawno. W kilku krajach powstał kryzys finansowy albo wybuchła wojna. Gdy nadchodziły trudne czasy, wiejskie baby zawsze „darły” się na targu „…czas zamienić pierścionecki na syrecki…” podczas takich zawieruch historycznych wartość jedzenia w naturze bardzo wzrastała /bo pieniądz się dewaluował, lub tracił na swej sile nabywczej/ i wtedy wieś dzięki krowom  się bogaciła. Zawsze wtedy cena krów  szła do góry i mówiono że:  „ krowa – teraz, to ma złote rogi”

Powrót na górę

KATEGORIA STARE FOTO

KROWA MIAŁA ZŁOTE ROGI
DLACZEGO FOTOGRAF NOSIŁ TŁA DO ZDJĘĆ?
LANZ BULLDOG CIĄGNIK, KTÓRY POTRAFIŁ NAPRAWIĆ KAŻDY KOWAL
KAMIENIOŁOM STRACONKA