A+ A A-

TAJEMNICZA WIZYTA KRÓLA JANA KAZIMIERZA W ŻYWCU

Tajemnicza wizyta Króla Jana Kazimierza w Zywcu.

W roku 1624  Mikołaj Komorowski, właściciel dóbr żywieckich prowadzi jeszcze wielce hulaszczy tryb życia. Zaciąga kredyty oraz wiele rzeczy oddaje w zastaw. Pod naciskiem wierzycieli oddaje Żywiecczyznę Królowej Konstancji za cenę poręczenia 600.000 złotych. Po śmierci królowej Żywiecczyznę dostaje jej syn Ferdynand a gdy i on umiera  to własność ta przechodzi na jego brata, już wtedy Króla Jana Kazimierza. Król Kazimierz był dwa razy w Żywcu.

Pierwszy raz było to w roku 1665 gdy w Żywcu spotkał się ze swoja żona Ludwiką Marią Gonzagą. Przebywał w Żywcu trzy dni i wyjechał na Węgry. Szwedzi tym czasem poprzez zdradę wpadają do Żywca. Częściowo palą zamek i część zabudowań. Miasto i górale zacięcie walczą o swoja wolność. Za co król odda im wielkie przywileje i nie jednemu nada ziemię. Dokumenty tych nadań sa gromadzone w archiwum zamkowym oraz Archiwum Skarbu Koronnego w Warszawie.

Po abdykacji 16.09.1668 Jan Kazimierz przebywa w różnych swoich dobrach i 28 maja 1669 roku wraz ze swoją asystą przyjeżdża do Żywca i zamieszkuje w zamku. Jego zarządcy pilnie przekopują żywieckie archiwum zamkowe. Niektóre dokumenty odkładają, inne pozostawiają na swoich miejscach.

Nadchodzi dzień 5 lipca 1669 roku. Król Jan Kazimierz wychodzi z zamku i idzie do kościoła. W obecności wiernych odśpiewuje „Te Deum Laudamus” i ze łzami w oczach wsiada do powozu i wyjeżdża do Francji.

Za powozem Króla jada hartnicy czyli straż miejska. Później wóz, a w nim trzy skrzynie. W dwóch z nich znajdują się dokumenty związane ze sprawami rodzinnymi wazów.

Co jest w trzeciej hebanowej skrzyni?

Sekretarz Króla napisał:

„…w trzeciej skrzyni albo szkatule hebanowej  są munimenta żywieckie. Te mają swój osobny inwentarz per alphobetum, dobrze zordynowany i dwie rewizje na wierzchu żywieckie….”

Po przyjeździe do Francji król osiadł w najstarszym opactwie Paryża SANT-GERMAN DE PRES. Skrzynie przechowywane są w jego komnatach. Umiera w 1672 roku  a dokumenty zostają złożone w bibliotece opactwa. Gdy wybucha Wielka Rewolucja Francuska państwo przejmuje archiwalia kościelne i klasztorne. Dokumenty Jana Kazimierza dostają się do Archives Nationales w Paryżu i są umieszczone w dziale pomników historycznych pod sygnaturą K-IX-1312.

Są tam:

1. Skrypty dłużne i wykazy wierzycieli, którzy pożyczali Komorowskim pieniadze.

2. Korespondencja Królowej Konstancji z czasów gdy zarzadzała Żywiecczyzną

3. Zestawienia dochodów i oszacowanie wartości dóbr

4. Regestry /potwierdzenia tytułów własności i przywilejów.

5. Wykaz dokumentów, które Mikołaj Komorowski przekazał królowej Konstancji.  

 

Król Jan Kazimierz był w Żywcu, aby zabrać uporządkowane dokumenty związane z prawami własnościowymi Żywiecczyzny. Wyruszając do Francji musiał mieć dokumenty aby móc Żywiecczyznę sprzedać lub wydzierżawić i musiał znać wartość dochodową żywieckiego majątku.

Powrót na górę

KATEGORIA HISTORIA

TRAGEDIA W WILCZYM JARZE...
STARA TURBINA FRANCISA RAJCZA
PIKNIK MILITARNY KRZYŻOWA 2015
TAJEMNICZA WIZYTA KRÓLA JANA KAZIMIERZA W ŻYWCU
Z PANWI SOLNYCH ZROBILI DRZWI DO BABIŃCA ŻYWIEC
ŁĘKAWICA - NAJDŁUŻSZA WIOSKA ŚWIATA
SZKLANY KIELICH Z HUTY SZKŁA W ZŁATNEJ W KOŚCIELE W UJSOŁACH
PIEC HUTNICZY W HUCISKU NIE ISTNIEJE
NIEZNANA HISTORIA ŻELAZNEGO KRZYŻA PEWEL MAŁA
DLACZEGO RAMIONA KÓŁ SIECZKARNI SĄ KRZYWE
ILE OSÓB BRONIŁO FORTU "WĄWÓZ" - ŻABNICA
POMNIK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - ŻYWIEC